Olona miisa telo, mpivady ny roa, izay mpanao fisolokiana amin’ny mpivarotra teny faritra manodidina an’i Antoby sy Mamory Ivato no tratran’ny fokonolona , omaly faha 19 septambra 2022 tokony tamin’ny 02 Ora atoandro.
Tezitra moa ireo fokonolona ka nikasa hanao fitsarambahoaka ary efa misy iray mihintsy voakasi-tanana. Raha sendra izany ireo zandary mpanao fisafoana mahazatra avy ao amin’ny Escadron Parachutiste eny Ivato dia nandamina ireo fokonolona ary naka ireo olon-dratsy telo nentina eny amin’ny Toby hatolotra ny mpanao famotorana.
Anterina hatrany fa fandikan-dalàna ny fitsaram-bahoaka. Marina fa ahiana ho nandika lalàna ireo olona ireo saingy aleo ny Fitsarana no hanapaka ny sazy sahaza azy. Rafitra efa niaraha-nanapaka ny tokony hisedran’izy ireny famotorana eny anivon’ny Mpitandro filaminana sy ny Fitsarana vao saziana sa tsia.
Mahatoky ny Zandary mpanao famotorana, aoka isika tsy handika lalàna ho setrin’ny fandikan-dalàna. Isaorana ireo fokonolona teny Antoby nanaraka ny fandaminana.