TOAMASINA : SARON'NY ZANDARIMARIA NY TAMBAZOTRA MPANAPOKA SOLIKA

Niara nahita sy nandre isika fa misy ny fitarainana fa maro ireo fiara simba motera satria ratsy ny solika nampiasaina na malaky lany ny solika ao anaty fiara .
Manoana izany dia tsy nijery fotsiny ny Zandarimariampirenena fa nandray andraikitra ary nampiasa ny paikady rehetra hanatratrarana ireo mpanao io asa ratsy io satria natao hiaro ny vahoaka sy ny fanany ny ZP Ho fisorohana ny tsy hipritahan’izay ary ny hamongorana azy tanteraka satria asan’ny Zandary izany.
Nisy ny angom-baovao sy ezaka nataon’ny zandary notarihin’Kolonely Josh RABEMANANTSOA komandin’ny faripiadidiamparitanin’ny Toamasina sy ny Section de recherche criminelle Toamasina izay ny lietna Kolonely Tonny RAKOTONARIVO no lehibeny nanao ny fanarahamaso ireo toerana fivarotana solika rehetra ary koa ilay toerana iray efa nahihina.
Ny 17 septambra 2022, dia nahita ireo zandary fa misy camion mitondra 15 barika na 250 litatra ny iray, feno petrole, dia narahina izy io ary io no nitondra nakany amin ny toerana iray izay fanaovana ilay asa ratsy dia ny fampifangaroana ilay petrole sy gasoil ary acide sulfirique. Rehefa nahazo alalana tamin’i Procureur de la Republique ny zandary sy ny solotenan’ny OMH dia niditra tao ary nahatratra ireo olona mbola nanao io asa ratsy io. Hita tao koa ireo fitaovana maro fanaovany azy toy ny barika, ny motopompe, ny tavoahangy misy acide sulfurique, ny tuyau, ny bidons kely 20 litatra, ny camions citernes , ny camion nitondra ireo barika misy petrole aty camionnette efa haka ireo efa vita.
06 mianadahy no tratra ary efa ampelatanan’ny zandary ao amin’ny «section des recherches criminelles» izy ireo atao famotorana.
Ny zandarimariam-pirenena dia tsy mitsahatra manao ezaka hamongorana ny mpanao ratsy, koa mangataka ny tsirairay mba hanome loharanom-baovao fa hotazonina ny tsiamabatelo ny mombamomba anao.
Tadidio fa “NAMANAO NY ZAMDARIMARIAMPIRENENA”