AVARATRA-AMBOHITSAINA MAUSOLÉE

« Ilo tsy very tsy maty ao am-po ny fanavotana ny Firenena ».
Ho an’ny Tanindrazana.