MANAKARA: MPITATITRA OLONA ANTSOKOSOKO NIDOBOKA AM-PONJA

Ny alatsinainy faha 31 mey 2021 tamin’ny 06 ora hariva dia nisy fiara marika Hyundai tratran’ny zandary mpanao sakana tao Analavory Manakara nitondra mpandeha miisa valo handeha ho aty Antananarivo izay tsy misy taratasy fahazoan-dalana. Najanona tsy hietsika teo an-toerana io fiara io mialohan’ny fepetra hampidirana azy ambalam-pamonjana (fourrière).
Raha mbola nanao fizahana fiara hafa ireo zandary dia nentin’ilay mpamily nandositra ilay fiara ary navelany teo ireo mpandeha fa ny taratasy momba ilay fiara kosa no voarain’izy ireo. Nampandrenesina mikasika izany ireo Sakana manodidina ka tratran’ireo zandary avy ao amin’ny Tobim-paritra Antsenavolo ilay fiara raha nikasa ny handositra hiazo an’i Mananjary. Nentina avy hatrany nandeha any Manakara izy ka ny Groupe d’appui de la police judiciaire (GAPJ) Vatovavy Fitovinany no mandray an-tanana ny famotorana.
Ireo mpandeha miisa valo tao amin’io fiara io dia nilaza fa nandoa frais ka ny iray nandoa dimy alina avy Vohipeno; ny enina nandoa roa alina sy iray hetsy avy; ny iray kosa dimy alina sy iray hetsy samy avy Manakara.
Ilay mpamily moa dia nilaza tamin’ireo zandary mpanao Sakana fa mahafantatra olona ambony eo anivon’ny zandarimaria nentiny hampitahorana. Nolazainy fa dadatoany ny SEG. Ankoatry ny tsy fahazoan-dalana ahafahana mitondra mpandeha dia anisan’ny heloka anenjehana azy ny délit de fuite, outrage envers des agents de force publique, tentative de corruption (satria nandrabiraby lelavola maro) ary trafic d’influence.
Natolotra ny fampanoavana tao Manakara ny raharaha ny harivan’ny 03 jona ka naiditra amponja ilay mpamily.
Averina matetika fa ireo Zandary manao sakana dia tomponandraikitra amin’ny asany fa tsy ampitahorin’izao mpisoloky sy mpanao kolikoly rehetra izao. Ny fianakavian’ny Jeneraly SEG dia efa zatra ny toetrany feno fahamarinana ka tsy handika lalàna na hampihorohoro zandary toa izany. Anjaran’ny mpitatitra matihanina sy ara-dalàna anaty Koperativa no manao fitaterana zotra nasionaly koa aoka ireo mpandeha hanara-dalàna mba tsy ho very vola sy hiverina antongotra any amin’ny tany niaingany.
Ankasitrahana ny fiaraha-miasa matotra amin’ny Fitsarana.