DAHALO LAVON'NY ZANDARY

Notontosaina anio faha 26 martsa 2021 tao amin’ny Sekoly Ambonin’ny Zandarimariam-pirenena ao Moramanga (ESGN) ny famoahana ara-pomba ofisialy ireo mpiofana sy mpianatra nandritry ny taom-piofanana 2021.
Tonga nanome voninahitra izany lanonana izany ny Jeneraly Richard RAVALOMANANA, Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria sy ny Jeneraly Njatoarisoa ANDRIANJANAKA, Komandin’ny Zandarimariam-pirenena, ary ny Jeneraly RATOVOSON, Komandin’ireo sekoly sy fiofanana, notronon’ireo tomponandraikitra ambony eo anivon’ny Zandarimaria.
Andiam-piofanana miisa 5 no navoaka dia ny 25è CSC, ny 12è CSRC, ny 7è CGPJ sy ny 31è CFOR ary ny 33è SMP.
Taorian’ny lanonana dia nisy ny fotoana izay notarihin’ny Jeneraly SEG sy ny COMGN nanomezana toromarika manokana manoloana ny Coronavirus sy nahafahana indrindra ihany koa nizara ny vokatra CVO+ ho an’ireo zandary rehetra ao antoerana mba ho fiarovantena. Nanolotra fisaorana noho izany ny kolonely RABEMANANJARA Heriniaina, komandin’ny sekoly ambony Zandarimariam-pirenena.
Marihina fa ny lanonana dia notanterahina tao anatin’ny fanajàna tanteraka ireo fepetra maro mifandraika amin’ny toromarika ara-pasalamana hisorohana sy hiadiana amin’ny fianaky ny valanaretina coronavirus.

OMBY NANGALARINA TAFAVERINA AMIN’NY TOMPONY

Cellule coordination GN Antanifotsy

1/Poste Avancé Ambohitompoina/Antanifotsy

Omby miisa roa no nisy naka antsokosoko tao Ambohijafy Kaominina Ambohitompoina ny 27 Aprily 2021, tamin’ny 6 ora hariva.

Roso iny alina iny ihany ny fokonolona nampian’ny zandary telolahy notarihin’ny Chef de poste GPHC TSIMATIFY Gérard.

Nifankahita iny alina iny ihany ny mpanaradia sy ny dahalo ka nitsoaka ireto farany. Nomena fampitandremana hijanona saingy tsy nanaiky ka voatery nitifitra ny zandary. Lavo noho izany ny dahalo iray raha azo sambobelona kosa ny iray rehefa nifanenjehana.

Tafaverina amin’ny tompony ny omby very.

Rehefa nojerena dia fantatra fa dahalo tena rain-dahiny ity lavo ity izay antsoina hoe NAIVO MENA, tsy fantatra ny fonenany ary gadra nitsoaka tamin’ny 2018. Nahafaly ny mponina mihitsy ny nahafaty azy satria tena nampitondra faisana ny mponina manodidina io dahalo io.

Nidina tany Ambohitompoina mihitsy ny Lietnà JONARY Jean Nico, Officier coordination GN Antanifotsy sy ny GPHC RAMARIJAONA Fenitra, CB Antanifotsy nanao sy nandrindra ny fanadihadiana.

2/Poste fixe Antsapandrano Antanifotsy.

26 Aprily 2021.

Tokony ho tamin’ny 10 ora alina dia nisy naka antsokosoko ny omby roa tao Ambatodidy Kaominina Antsapandrano.

Nanara-dia avy hatrany iny alina iny ny zandary sy ny fokonolona.

Hita nifatotra tany amin’ny 40 km ireo omby very, tao Fandrianjavona kaominina Antanambao Antsirabe faharoa.

Tsy hita kosa ny nitondra ny ombu na dia nokarohina aza.

ANTSOY HAINGANA HATRANY NY ZANDARIMARIA RAHA VAO MISY TRANGA