Sortie de promotion ESGN Moramanga

Notontosaina anio faha 26 martsa 2021 tao amin’ny Sekoly Ambonin’ny Zandarimariam-pirenena ao Moramanga (ESGN) ny famoahana ara-pomba ofisialy ireo mpiofana sy mpianatra nandritry ny taom-piofanana 2021.
Tonga nanome voninahitra izany lanonana izany ny Jeneraly Richard RAVALOMANANA, Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria sy ny Jeneraly Njatoarisoa ANDRIANJANAKA, Komandin’ny Zandarimariam-pirenena, ary ny Jeneraly RATOVOSON, Komandin’ireo sekoly sy fiofanana, notronon’ireo tomponandraikitra ambony eo anivon’ny Zandarimaria.
Andiam-piofanana miisa 5 no navoaka dia ny 25è CSC, ny 12è CSRC, ny 7è CGPJ sy ny 31è CFOR ary ny 33è SMP.
Taorian’ny lanonana dia nisy ny fotoana izay notarihin’ny Jeneraly SEG sy ny COMGN nanomezana toromarika manokana manoloana ny Coronavirus sy nahafahana indrindra ihany koa nizara ny vokatra CVO+ ho an’ireo zandary rehetra ao antoerana mba ho fiarovantena. Nanolotra fisaorana noho izany ny kolonely RABEMANANJARA Heriniaina, komandin’ny sekoly ambony Zandarimariam-pirenena.
Marihina fa ny lanonana dia notanterahina tao anatin’ny fanajàna tanteraka ireo fepetra maro mifandraika amin’ny toromarika ara-pasalamana hisorohana sy hiadiana amin’ny fianaky ny valanaretina coronavirus.